BCPP

Název ISIN Měna Datum Otevírací cena Zavírací cena Celkový objem v Kč Abs. změna Změna v %
ANDRITZ AT0000730007 CZK .. 0 0 0 0 0 %
ATS AT0000969985 CZK .. 0 0 0 0 0 %
AVAST GB00BDD85M81 CZK 18.07.2019 98 96 6 175 040 -2 -2 %
BORUSSIA DORTMUND DE0005493092 CZK .. 0 0 0 0 0 %
CETV BMG200452024 CZK 18.07.2019 98 98 3 652 558 -0 -0 %
ČEZ CZ0005112300 CZK 18.07.2019 517 519 120 319 473 3 0 %
DEUTSCHE BANK DE0005140008 CZK 18.07.2019 182 180 22 380 -2 -1 %
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 CZK 18.07.2019 389 389 0 0 0 %
ENERGOAQUA CS0008419750 CZK 18.07.2019 2 600 2 600 0 0 0 %
E.ON DE000ENAG999 CZK 18.07.2019 244 244 0 0 0 %
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 CZK 18.07.2019 858 857 62 618 105 -1 -0 %
E4U CZ0005123620 CZK 18.07.2019 106 104 257 687 -2 -2 %
FACC AT00000FACC2 CZK .. 0 0 0 0 0 %
FILLAMENTUM CZ0009007027 CZK 18.07.2019 855 855 0 0 0 %
HEINEKEN NL0000009165 CZK .. 0 0 0 0 0 %
IMMOFINANZ AT0000A21KS2 CZK 18.07.2019 54 54 0 0 0 %
JUVENTUS F.C. IT0000336518 CZK 18.07.2019 40 40 10 025 0 0 %
KGHM POLSKA-MIEDZ PLKGHM000017 CZK .. 0 0 0 0 0 %
KOFOLA ČS CZ0009000121 CZK 18.07.2019 300 302 9 528 759 2 1 %
KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 CZK 18.07.2019 896 902 72 605 057 6 1 %
MOL HU0000153937 CZK .. 0 0 0 0 0 %
MONETA MONEY BANK CZ0008040318 CZK 18.07.2019 77 79 70 178 212 1 2 %
NESTLE CH0038863350 CZK .. 0 0 0 0 0 %
NOKIA FI0009000681 CZK .. 0 0 0 0 0 %
NWR GB00B42CTW68 CZK 18.07.2019 0 0 0 0 0 %
OMV AT0000743059 CZK .. 0 0 0 0 0 %
OTP BANK HU0000061726 CZK .. 0 0 0 0 0 %
O2 C.R. CZ0009093209 CZK 18.07.2019 225 225 3 225 780 1 0 %
PFNONWOVENS LU0275164910 CZK 18.07.2019 722 700 4 290 134 -22 -3 %
PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 CZK 18.07.2019 13 740 13 820 3 313 040 80 1 %
PHOTON ENERGY NL0010391108 CZK 18.07.2019 20 20 2 000 0 0 %
PKN Orlen PLPKN0000018 CZK .. 0 0 0 0 0 %
PKO BANK POLSKI PLPKO0000016 CZK .. 0 0 0 0 0 %
PRABOS PLUS CZ0005131318 CZK 18.07.2019 400 400 0 0 0 %
PRAŽSKÉ SLUŽBY CZ0009055158 CZK 05.12.2018 2 840 2 880 5 760 40 1 %
RBI AT0000606306 CZK .. 0 0 0 0 0 %
RMS MEZZANINE CS0008416251 CZK 18.07.2019 1 1 0 0 0 %
RWE DE0007037129 CZK .. 0 0 0 0 0 %
SHELL GB00B03MLX29 CZK .. 0 0 0 0 0 %
SKANSKA SE0000113250 CZK .. 0 0 0 0 0 %
STOCK GB00BF5SDZ96 CZK 18.07.2019 62 63 674 226 0 0 %
TMR SK1120010287 CZK 18.07.2019 810 810 0 0 0 %
TOMA CZ0005088559 CZK 18.07.2019 1 210 1 260 26 460 50 4 %
UNIPETROL CZ0009091500 CZK 25.09.2018 385 383 16 154 097 -2 -1 %
UNIQA INS AT0000821103 CZK .. 0 0 0 0 0 %
VERBUND AT0000746409 CZK .. 0 0 0 0 0 %
VIG AT0000908504 CZK 18.07.2019 609 605 3 060 531 -4 -1 %
VOESTALPINE AT0000937503 CZK .. 0 0 0 0 0 %
VOLKSWAGEN DE0007664039 CZK .. 0 0 0 0 0 %
WIENERBERGER AT0000831706 CZK .. 0 0 0 0 0 %

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.