TD GAMA 5,25/23

Informace o dluhopisu

TD GAMA s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Předpokládaná celková nominální hodnota emise je 400 000 000 CZK s možností navýšení až o 50%. Splatnost dluhopisů je v roce 2023, Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 2 let od data emise.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost TD GAMA s.r.o. Společnost před třemi lety koupila historickou budovu situovanou do středu pražské městské památkové rezervace. Budova je v současnosti využívána jako administrativní objekt, za jehož užívání inkasuje TD GAMA s.r.o. nájemné. Cílem Emitenta je přestavba této budovy na luxusní hotel. Rekonstrukce bude zahájena v dubnu 2019 a bude trvat po dobu maximálně 15ti měsíců. Emitent má uzavřenu nájemní smlouvu s budoucím provozovatelem hotelu, společností Alchymist s.r.o., a to na dobu 10 let.

Základní údaje

Název emise TD GAMA 5,25/23
Měna emise CZK
Datum emise 11.12.18
Upisovací lhůta Od 26. 11. 2018 do 21. 11. 2019
Celkový objem emise 400 000 000 CZK s možností navýšení až na 600 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100%
Úročení 5,25% p.a.
Výplata kupónu Pololetně, vždy 11. 6. a 11. 12., první výplata 11. 6. 2020
Datum splatnosti 11.12.23
ISIN CZ0003520520
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

TD GAMA 5,25/23 - Prospekt PDF
TD GAMA 5,25/23 - Infolist PDF