ALPHA QUEST 4,5/21

Informace o dluhopisu

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydává emisi o celkové hodnotě 500 mil. CZK splatnou v roce 2021. Dluhopisy s nominální hodnotou 100 000 CZK nabízí ročně vyplácený úrok ve výši 4,50 %.

Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské republice. Emitent vytváří podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává dluhopisy výhradně na účet Podfondu. 

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány státem v souladu s rumunským zákonem o restituci.

Základní údaje

Název emise Alpha Quest 4,50/21
Měna emise CZK
Datum emise 22.12.2016
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 4,50 % p.a.
Výplata kupónu Ročně, vždy 22.12.
Datum splatnosti 22.12.2021
ISIN CZ0000000856
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Alpha Quest - Prospekt PDF
Alpha Quest - Infolist PDF