AQUILA RAF 5,00/23

Informace o dluhopisu

Aquila Real Asset Finance a.s.,  vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku probíhá ročně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 1 250 000 000 CZK. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 3 let od data emise.

Charakteristika

Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance a.s., která je nepřímo, prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l.,  plně ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Společnost byla  zřízena výhradně za účelem vydání Dluhopisů a následného investování takto získaných finančních prostředků do projektů především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů. Investice budou směřovány primárně do dluhových cenných papírů „Projektových společností“.

Základní údaje

Název emise AQUILA RAF 5,00/23
Měna emise CZK
Datum emise 14.9.2018
Upisovací lhůta 12 měsíců od schválení prospektu
Celkový objem emise 1 250 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 5,00 %
Výplata kupónu Ročně, vždy 14.9.
Datum splatnosti 14.9.2023
ISIN CZ0003519753
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

AQUILA RAF 5,00/23 - infolist PDF
Aquila Real Asset Finance a.s. PDF