AQUILA RAF 5,25/22

Informace o dluhopisu

Aquila Real Asset Finance II a.s., vydává tříleté Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku probíhá ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 1 000 000 000 CZK s možností navýšení až o 50 %. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 2 let od data emise.

Charakteristika

Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance II a.s., která je nepřímo, prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., plně ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Aquila Real Asset Finance II a.s. byla zřízena výhradně za účelem vydání Dluhopisů a investování takto získaných finančních prostředků do projektů, které budou Emitentovi představeny společností Aquila Capital Management GmbH, a to především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů.

Základní údaje

Název emise AQUILA RAF 5,25/22
Měna emise CZK
Datum emise 8. 7. 2019
Upisovací lhůta od 24. 6. 2019 do 19. 6. 2020
Celkový objem emise 1 000 000 000 CZK s možností navýšení na 1 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 5,25 %
Výplata kupónu Ročně (vždy 8. 7.)
Datum splatnosti 8. 7. 2022
ISIN CZ0003522245
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

AQUILA RAF 5,25/22 - Infolist PDF
AQUILA RAF 5,25/22 – Prospekt SK PDF
AQUILA RAF 5,25/22 – Prospekt EN Shrnutí prospektu CZ PDF