Fidurock 5,60/24

Informace o dluhopisu

FIDUROCK Nemovitosti a.s. vydává pětileté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Celkový objem emise je 300 mil CZK s možností navýšení až o 50 %.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. Jediným akcionářem Emitenta je nizozemská Mateřská společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V. Emitent je tak součástí holdingové skupiny tvořené českými a slovenskými entitami zakládanými zpravidla za účelem realizace konkrétního projektu. Hlavní činností Skupiny jsou investice do komerčních nemovitostí. Za dobu svého čtyřletého působení od založení v roce 2014 vybudoval FIDUROCK Private Equity Participations B.V. robustní diverzifikované portfolio skládající se především z rezidenčních a komerčních nemovitostí, které spolu s dalšími likvidními aktivy dosahují hodnoty téměř 2 mld. korun.

Základní údaje

Název emise Fidurock 5,60/24
Měna emise CZK
Datum emise 30.01.19
Upisovací lhůta od 30. 1. 2019 do uplynutí 1 roku od schválení prospektu
Celkový objem emise 300 000 000 CZK s možností navýšení až na 450 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 5,60% p.a.
Výplata kupónu Pololetně, vždy 30.7. a 30. 1.
Datum splatnosti 30.01.24
ISIN CZ0003520850
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Fidurock 5,60/24 - infolist PDF
Fidurock 5,60/24 - prospekt PDF