FINEP HLB 5,00/23

Informace o dluhopisu

FINEP Hloubětín a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 160 000 000 CZK.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost FINEP Hloubětín a.s. Předmětem činnosti Emitenta je provozování a správa administrativně-skladového areálu OFFICE PARK HLOUBĚTÍN (dále Areál), kde bude usilovat o zahájení transformace Areálu, tj. vytvoření projektů  o prodejní a pronajímatelné ploše necelých 20 000 m2. Emitent je plně ovládán developerskou společností FINEP HOLDING, SE.

Základní údaje

Název emise FINEP HLB 5,00/23
Měna emise CZK
Datum emise 12.6.2018
Upisovací lhůta 12 měsíců od schválení
Celkový objem emise 160 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 5,00 %
Výplata kupónu Pololetně (vždy 12. 12. a 12. 6.)
Datum splatnosti 12.6.2023
ISIN CZ0003519092
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

FINEP - Prospekt PDF
FINEP - Infolist PDF