JOJ Media House 0/2021

Informace o dluhopisu

Společnost JOJ Media House, a.s. vydává šestileté bezkuponové dluhopisy s nominální hodnotou 1 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné 7. 12. 2021. Účelem emise je refinancování stávajících úvěrů a financování běžných provozních potřeb ve skupině emitenta. Emise je vydávaná podle slovenského práva.

Charakteristika

Emitentem dluhopisu je JOJ Media House, a.s., největší mediální společnost holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje podíly a účasti ve společnostech v oblasti mediálního průmyslu. Tyto společnosti podnikají v rámci mediálních trhů na Slovensku, v Čechách a v Rakousku. Mezi významné společnosti ve skupině Emitenta patří Slovenská produkčná, a.s., Akzent BigBoard, a.s. , BigBoard Praha, EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH a Slovenská produkčná.

Základní údaje

Název emise JOJ MEDIA HOUSE 2021
Měna emise EUR
Datum emise 07. 12. 2015
Upisovací lhůta do 22. 11. 2016
Celkový objem emise 48 500 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000,- EUR
Emisní kurz pro první den emise 70,47%
Datum splatnosti 07. 12. 2021
Emitent JOJ Media House, a.s.
Administrátor J&T Banka, a.s.
ISIN SK4120011222
Kotace BCPB

Dokumenty ke stažení

Dluhopisy JOJ Media House 2021 - prospekt PDF
Dluhopisy JOJ Media House 2021 - infolist PDF