J&T E.F.C. 4,75/21

Informace o dluhopisu

J&T ENERGY FINANCING CZK III, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,75 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000  CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise1 299 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2021. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od emise.

Charakteristika

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK III, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je  kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE. Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv.

Základní údaje

Název emise J&T E.F.C. 4,75/21
Měna emise CZK
Datum emise 18.10.2018
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 1 299 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 947 000 000  CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 3 000 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 4,75 %
Výplata kupónu Pololetně, vždy 18. 4. a 18. 10.
Datum splatnosti 18.10.2021
ISIN CZ0003519944
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

J&T E.F.C. 4,75/21 - Prospekt PDF
J&T E.F.C. 4,75/21 - Infolist PDF