JTEF CZK II 5,25/2025

Informace o dluhopisu

J&T ENERGY FINANCING CZK II, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000  CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 3 000 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2025. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od emise.

Charakteristika

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK II, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je  kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE. Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv.

Základní údaje

Název emise JTEF CZK II 5,25/2025
Měna emise CZK
Datum emise 13.3.2018
Upisovací lhůta 15.2.2019
Celkový objem emise 3 000 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 3 000 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 5,25 %
Výplata kupónu pololetně (13.3. a 13.9.)
Datum splatnosti 13. 3. 2025
ISIN CZ0003518649
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

J&T ENERGY FINANCING CZK II - Prospekt PDF
J&T ENERGY FINANCING CZK II - Infolist PDF