Dluhopisy

Dluhopisy jsou vhodné pro ty investory, kteří hledají vyšší zhodnocení, než nabízí termínované vklady, a jsou ochotni přijmout fakt, že na dluhopisy se na rozdíl od depozit nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Dluhopisy totiž mají zpravidla vyšší výnos než zmiňovaná depozita. Dluhopisy, nebo také obligace jsou cenné papíry, zpravidla veřejně obchodované na burze, a proto je můžete kdykoliv prodat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Peníze z prodeje na burze pak můžete mít k dispozici během několika dnů.

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN  
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 20.9.2019 99,500 % 100,500 % 0,05 % CZ0003515199    
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 20.9.2019 99,500 % 101,500 % 1,36 % CZ0003515413    
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 20.9.2019 100,500 % 102,500 % 0,79 % SK4120012600    
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 20.9.2019 103,750 % 104,750 % 2,44 % SK4120009614    
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 20.9.2019 100,000 % 102,000 % 3,79 % SK4120011776    
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 20.9.2019 90,273 % 90,273 % 5,26 % CZ0003514861    
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 20.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,81 % CZ0003519944    
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 20.9.2019 90,694 % 92,694 % 3,50 % SK4120011222    
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 20.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,79 % CZ0000000856    
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 20.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0003522245      
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 20.9.2019 97,750 % 99,750 % 4,09 % CZ0003516882    
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 20.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,96 % SK4120011883    
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 20.9.2019 101,250 % 103,250 % 3,42 % CZ0003520116    
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 20.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,67 % CZ0003522419    
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 20.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,16 % CZ0003502312        
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 20.9.2019 100,000 % 103,000 % 3,01 % SK4120013475    
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 20.9.2019 99,000 % 101,000 % 6,36 % CZ0003521023    
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 20.9.2019 98,000 % 102,000 % 6,43 % CZ0000001029    
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 20.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656    
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 20.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,68 % CZ0003518631    
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 20.9.2019 101,500 % 103,500 % 4,24 % CZ0003515934    
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 20.9.2019 102,500 % 105,500 % 3,44 % CZ0003519092    
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 20.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003519753    
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 20.9.2019 100,500 % 102,500 % 4,37 % CZ0000001094    
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 20.9.2019 99,500 % 101,500 % 4,89 % CZ0000001086    
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 20.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,20 % CZ0003520520    
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 20.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,88 % CZ0003520850    
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 20.9.2019 99,000 % 101,000 % 5,29 % CZ0003521643      
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 20.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,23 % SK4000015210      
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 20.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,84 % CZ0003520447    
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 20.9.2019 71,693 % 73,693 % 6,00 % CZ0003520793    
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 20.9.2019 99,000 % 102,000 % 4,89 % CZ0003518649    

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.


Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.