Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R)

Informace o fondu

Popis fondu
Fond Raiffeisen-HealthCare-Aktien je akciový fond. Jeho investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Investujepřevážně (min. 51 % majetku) do akcií a cenných papírů podobných akciím vydávaných podniky, které působí v odvětví vývoje, výroby nebo prodeje výrobkůa služeb souvisejících se zdravotnictvím, medicínou, farmacií nebo biotechnologiemi. Kromě toho může investovat i do dalších cenných papírů, např. dodluhopisů vydávaných vládami, nadnárodními emitenty a/nebo podniky a do nástrojů peněžního trhu, do podílů jiných investičních fondů a také do vkladůna viděnou a vypověditelných vkladů. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů a využívat tyto nástrojek zajištění.Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen-HealthCare-Aktien (R) Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

AT0000712716

Poslední jednotková cena (k 17.1.2019)

215.1300 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-0,84 % 2,11 % 6,97 % 4,24 % 8,98 %

Dokumenty ke stažení

Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE