Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu a příjmů investováním nejméně 70% svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm, včetně cenných papírů souvisejících s hypotékami, cenných papírů zajištěných majetkem a konvertibilních cenných papírů, a do prioritních akcií emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA.Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield - EUR Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0119402427

Poslední jednotková cena (k 17.1.2019)

11.7500 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,94 % 1,29 % 5,29 % 5,62 % 6,07 %

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE