J&T Komoditní fond

Informace o fondu

Charakteristika

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 1.2.2011
Vlastní kapitál celkem 83 991 095,65 Kč
Aktuální hodnota PL 0,4549 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -1,62 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Max. vstupní poplatek 5,00 %
Max. výstupní poplatek 10,00 %
Poplatek za správu aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF