J&T MONEY CZK

Informace o fondu

Charakteristika

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 1 rok
Typ fondu speciální fond cenných papírů, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 23.8.2012
Vlastní kapitál celkem 8 705 024 305,42 Kč
Aktuální hodnota PL 1,2952 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,14 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Max. vstupní poplatek 3,00 %
Max. výstupní poplatek 0,00 %
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF