Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.6629 od 15.7.2019 5,09 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4925 od 15.7.2019 -8,08 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4165 9.7.-15.7.2019 4,67 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.32 9.7.-15.7.2019 4,14 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4489 9.7.-15.7.2019 3,24 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1357 1.7.-15.7.2019 2,58 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1473 1.7.-15.7.2019 2,78 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1475 1.7.-15.7.2019 2,79 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0242 12.7.2019 2,42 %     
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0395 12.7.2019 3,95 %     


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR 104.6700 EUR 17.7.2019 36,64 % 6 / 9 Akciové      
PARVEST EQUITY BRAZIL 117.4700 USD 17.7.2019 31,27 % 6 / 9 Akciové      
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 5.5300 EUR 17.7.2019 23,71 % 6 / 9 Akciové      
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 106.9600 EUR 17.7.2019 21,44 % 6 / 9 Akciové      
BlackRock-BGF Latin American A2 USD 77.5200 USD 17.7.2019 21,01 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 302.9500 EUR 17.7.2019 20,82 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) Emerging Europe Equity-P Cap EUR 72.9800 EUR 17.7.2019 20,73 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 9.5200 EUR 17.7.2019 20,66 % 5 / 9 Akciové      
PARVEST EQUITY INDONESIA Classic EUR 117.5100 EUR 17.7.2019 20,19 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) Emerging Europe Equity-X 66.7900 EUR 17.7.2019 20,13 % 6 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.