Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.6165 od 18.3.2019 5,05 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4857 od 18.3.2019 -8,58 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.3878 12.3.-18.3.2019 4,55 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3027 12.3.-18.3.2019 4,14 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4295 12.3.-18.3.2019 3,21 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1094 1.3.-15.3.2019 2,17 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1161 1.3.-15.3.2019 2,26 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1153 1.3.-15.3.2019 2,24 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie CZK 1.0 18.3.2019 nedostupné
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie CZK 1.0 18.3.2019 nedostupné


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 19.3100 EUR 22.3.2019 26,21 % 5 / 9 Akciové      
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 29.0300 EUR 22.3.2019 25,45 % 5 / 9 Akciové      
PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY 1030.3200 EUR 22.3.2019 24,57 % 4 / 9 Akciové      
PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR 323.3700 EUR 22.3.2019 22,66 % 7 / 9 Akciové      
NN (L) Health Care-P Cap EUR 807.8800 EUR 22.3.2019 22,35 % 5 / 9 Akciové      
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR 253.8300 EUR 22.3.2019 21,95 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) Health Care-X Cap EUR 796.4400 EUR 22.3.2019 21,74 % 5 / 9 Akciové      
FF - Global Property Fund A-ACC-EUR 17.5600 EUR 22.3.2019 20,94 % 5 / 9 Akciové      
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD 55.3700 EUR 22.3.2019 20,76 % 4 / 9 Akciové      
FF - Global Technology Fund A-EUR 24.7500 EUR 22.3.2019 20,61 % 6 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.