Fondy

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

  Zaměření fondu Doporučený investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení p.a.  
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.633 od 20.5.2019 5,01 %    
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4797 od 20.5.2019 -8,51 %    
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.3973 14.5.-20.5.2019 4,58 %    
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3113 14.5.-20.5.2019 4,13 %    
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4345 14.5.-20.5.2019 3,20 %    
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1141 1.5.-15.5.2019 2,26 %    
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1187 1.5.-15.5.2019 2,35 %    
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1177 1.5.-15.5.2019 2,33 %    
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0005 17.5.2019 0,02 %     
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0039 17.5.2019 0,39 %     


Typ fondu:  Mena:  Investiční společnost:  Výnosy fondu:  Zrušit filter
  Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ  
FF - Global Property Fund A-ACC-EUR 18.1600 EUR 24.5.2019 16,63 % 5 / 9 Akciové      
Amundi Funds II - Russian Equity - EUR 58.2200 EUR 24.5.2019 15,04 % 6 / 9 Akciové      
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 99.1100 EUR 24.5.2019 14,86 % 6 / 9 Akciové      
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth - EUR 257.0800 EUR 24.5.2019 14,29 % 5 / 9 Akciové      
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 18.9900 EUR 24.5.2019 14,19 % 5 / 9 Akciové      
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 28.3300 EUR 24.5.2019 12,82 % 5 / 9 Akciové      
NN (L) Utilities-X 854.5400 USD 24.5.2019 12,54 % 5 / 9 Akciové      
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD 56.2700 EUR 24.5.2019 12,50 % 4 / 9 Akciové      
NN (L) Global Real Estate-P Cap EUR 389.4100 EUR 24.5.2019 12,48 % 5 / 9 Akciové      
PARVEST EQUITY RUSSIA 140.0500 EUR 24.5.2019 12,21 % 4 / 9 Akciové      

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořil ATLANTIK finanční trhy, a. s., (dále jen „Atlantik“), který při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Atlantik není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Atlantikem dle platného ceníku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Atlantik investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na této stránce u jednotlivých investičních nástrojů. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Atlantiku. Atlantik výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Atlantik nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Atlantiku jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Atlantik je oprávněn obsah tohoto dokumentu kdykoli změnit.