Všeobecné informace

Název společnosti ČEZ
IČO 45274649
ISIN CZ0005112300
GDR n.a.
Reuters kód CEZP.PR
Bloomberg kód CEZ CP
Popis společnosti Producent a distributor elektřiny
Krátkodobý výhled Neutrální
Doporučení Koupit
Cílová cena (1 rok) 701 Kč
Aktuální počet akcií 537,989,759
Volné akcie 30.0%
Tržní kapitalizace 297,508,336,727 CZK
Významní akcionáři Stát (70%)
Web http://www.cez.cz/
Web PSE http://www.pse.cz/vysledky/rt_spad.asp?ka=4169
Účetní standard IFRS
Výsledky Konsolidovane
Analytik Bohumil Trampota (trampota@jtbank.cz)
+420 221 710 657

Finanční výkazy

2016 2017
Tržby (celkem) 203,744,000 201,906,000
Výrobní náklady (+náklady na prodané zboží) 145,538,000 147,985,000
EBITDA 58,206,000 53,921,000
Odpisy 28,978,000 28,301,000
EBIT 26,114,000 25,620,000
Čistý placený úrok 6,786,000 2,867,000
Zisk před zdaněním 19,328,000 22,753,000
Čistý zisk 14,575,000 18,959,000
Rozvaha
Aktiva celkem 630,841,000 626,207,000
    stálá 489,254,000 487,953,000
    oběžná 141,587,000 138,254,000
    ostatní
Cizí zdroje 630,841,000 626,207,000
    dlouhodobý dluh 240,041,000 241,603,000
    krátkodobý dluh 129,440,000 130,282,000
    ostatní
Vlastní jmění 261,360,000 254,322,000
Peněžní toky
Čistý provozní 48,953,000 45,812,000
Čistý investiční -34,571,000 -20,212,000
Čistý finanční -16,540,000 -24,107,000

Ukazatele

2016 2017
Celkový počet akcií 537,989,759 537,989,759
Průměrný počet akcií 537,989,759 537,989,759
Dividenda (hrubá) 33.00 33.00
Likvidita I. stupně (cash ratio) 0.09 0.10
Likvidita III. stupně (current ratio) 1.09 1.06
Pracovní kapitál 18,421,000 964,000
EV - základ bez tržní kapitalizace 139,382,000 130,924,000
Zisk na akcii (EPS) 27.09 35.24
Provozní cash flow na akcii (OCFPS) 90.99 85.15
Vlastní jmění na akcii (BVPS) 485.81 472.73
P/E 20.41 15.69
P/OCF 6.08 6.49
P/BV 1.14 1.17
P/Tržby N/A N/A
Dividendový výnos 5.97 5.97
ROE 5.6% 7.5%
ROA 2.3% 3.0%
EBITDA marže 28.6% 26.7%
EBIT marže 12.8% 12.7%
Marže čistého zisku 7.2% 9.4%
Dluh celkem/aktiva celkem 58.6% 59.4%