Navštívením našich stránek www.atlantik.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a že podle nich budete postupovat.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.atlantik.cz je společnost Atlantik finanční trhy, a. s. (dále jen „Atlantik FT“).

Veškerý obsah internetových stránek www.atlantik.cz včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Internetové stránky a/nebo jejich obsah lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Jakékoliv užití internetových stránek a/nebo jejich obsahu jinak než pro osobní potřebu (zejm. další šíření, uchovávání, kopírování, zpracovávání nebo úprava) je zakázáno. Veškerý obsah internetových stránek www.atlantik.cz včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Internetové stránky a/nebo jejich obsah lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Jakékoliv užití internetových stránek a/nebo jejich obsahu jinak než pro osobní potřebu (zejm. další šíření, uchovávání, kopírování, zpracovávání nebo úprava) je zakázáno.

Je zakázáno obsah internetových stránek www.atlantik.cz rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje jak na šíření a prezentování tohoto obsahu v rámci jiných databází a děl, tak i na archivaci informací obsažených na internetových stránkách u uživatele. Je zakázáno vytvářet přímé linky k obsahu internetových stránek www.atlantik.cz. Žádný nevyžádaný e-mail (spam) nesmí být směrován na tyto internetové stránky nebo skrze ně.

V případě zájmu o jiné užití internetových stránek www.atlantik.cz nebo jejich obsahu než jen jejich prohlížení a čerpání informací se můžete obrátit na Atlantik FT prostřednictvím e-mailu atlantik@atlantik.cz.

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem nebo nepovoleným užitím internetových stránek www.atlantik.cz nebo jejich obsahu může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv Atlantik FT nebo třetích osob. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla, včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

Označení Atlantik FT je řádně registrovanou ochrannou známkou, k níž se vztahují odpovídající právní předpisy.

Ochranné známky, servisní známky, obchodní jména, loga a produkty obsažené na internetových stránkách www.atlantik.cz jsou chráněny v České republice i mezinárodně. Jakékoliv jejich používání bez předchozího písemného svolení jejich majitelů je zakázáno, s výjimkou identifikace produktů nebo služeb společností tvořících holding Atlantik.

Obsah

Informace obsažené na internetových stránkách www.atlantik.cz nejsou právním, daňovým či investičním doporučením nebo analýzou či jiným doporučením. Informace zde uveřejněné také nemají povahu návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy. Informace obsažené na internetových stránkách www.atlantik.cz byly získány ze zdrojů, které Atlantik FT považuje za spolehlivé, přesto však nemusí být správné, úplné a aktuální.

Před provedením jakékoliv investice na základě informací uvedených na internetových stránkách www.atlantik.cz si informace ověřte nebo se informujte u příslušných poradců.

Odpovědnost a právo úpravy

Atlantik FT neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na internetových stránkách www.atlantik.cz.

Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů z internetových stránek www.atlantik.cz.

Atlantik FT si vyhrazuje právo internetové stránky www.atlantik.cz a/nebo jejich obsah upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Odkazy na další stránky

Kliknutím na některé odkazy lze opustit internetové stránky www.atlantik.cz. Stránky jiných subjektů, na něž odkazují stránky Atlantik FT, nejsou pod kontrolou Atlantik FT, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled.