Dle § 84b odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, musí být každému investorovi s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice do cenných papírů fondu kolektivního investování poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací, což je dokument obsahující stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

V případě, že s tím vyslovíte souhlas, nám právní předpisy umožňují poskytnout vám KIID i na nosiči informací, který nemá listinou podobu, případně pouze na internetových stránkách, na kterých vždy jednoduše a rychle naleznete aktuální znění všech KIID.

Souhlas s poskytováním sdělení klíčových informací v nelistinné podobě nám můžete poskytnout prostřednictvím následujícího formuláře.