ATLANTIK FT

2023

I. kvartál

2022

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2021

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2020

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2019

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2018

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2017

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2016

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2015

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2014

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2013

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2012

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2011

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2010

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2009

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2008

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2007

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2006

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2005

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

2004

IV. kvartál

III. kvartál

II. kvartál

I. kvartál

ABN AMRO Funds, Fortis Investments

Informační povinnost zahraničních fondů ABN AMRO o počtu vydaných a odkoupených PL (ZKI § 45 odst. 3 ZKI) najdete zde.