ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Chybová zpráva

User warning: The following theme is missing from the file system: mytheme. For information about how to fix this, see the documentation page. ve funkci _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (řádek: 1143 v souboru /var/www/atlantik.cz/www/includes/bootstrap.inc).

O nás

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26218062 (dále jen „Atlantik“), je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, který je oprávněn poskytovat investiční služby v rozsahu rozhodnutí České národní banky. V současné době poskytuje Atlantik svým klientům výhradně služby depozitáře investičního fondu podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

DEPOZITÁŘ INVESTIČNÍHO FONDU

Atlantik poskytuje služby depozitáře investičního fondu (i) standardním fondům kolektivního investování, (ii) speciálním fondům kolektivního investování a (iii) fondům kvalifikovaných investorů.

Povinností depozitáře je zejména opatrování a evidence majetku fondů, kontrolní činnosti ve vztahu k činnostem fondů, kontrola peněžních transakcí fondů a kontrola výpočtu hodnoty fondů.

Atlantik poskytuje služby depozitáře fondům se širokou škálou investičního zaměření. IT systémy Atlantiku fungují na principu zajištění co nejvyšší míry tzv. STP (straight through processing) s cílem eliminace ručních zásahů. Služby depozitáře poskytují v rámci Atlantiku pracovníci s odbornou zkušeností v oblasti kapitálového trhu minimálně 10 let.

V případě zájmu o služby depozitáře nás prosím kontaktujte na depozitar@atlantik.cz

HISTORIE

Atlantik je již od roku 2010 součástí silné finanční skupiny J&T. V roce 2021 došlo k úplnému začlenění klientů Atlantiku, kterým Atlantik poskytoval služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, do J&T Banky. Všechny cenné papíry a finanční prostředky klientů byly od 21. června. 2021 převedeny do J&T Banky.

Atlantik byl v září roku 2021 zapsán do seznamu depozitářů investičního fondu vedeného Českou národní bankou.

PŘEVOD KLIENTŮ DO J&T BANKY

Na přehledném informačním webu HTTPS://ATLANTIK.JTBANK.CZ naleznete odpovědi na nejčastější otázky související s převodem klientů do J&T Banky, včetně podrobného návodu, jak používat internetové bankovnictví ePortál. Případně prosím využijte kontaktní linku J&T Banky na tel. +420 800 707 606.

WHISTLEBLOWING

Whistleblowing je používaný pro nahlášení porušení nebo hrozícího porušení právního předpisu, nekalého nebo neetického jednání společnosti, zaměstnance společnosti, osoby se společností spolupracující nebo jakékoliv jiné osoby. Další informace k whistleblowingu naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ!!!

Atlantik upozorňuje veřejnost na nezákonné jednání společnosti vystupující pod názvem „Atlantik-star s.r.o.“, která nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciemi a kryptoměnami. Jakékoliv užívání obchodní firmy Atlantiku společností „Atlantik-star s.r.o.“ je zcela neoprávněné. Atlantik není v žádném smluvním či jiném vztahu se společností „Atlantik-star s.r.o.“ a nikdy neudělil souhlas s využitím své obchodní firmy v souvislosti s aktivitami prezentovanými na internetových stránkách společnosti „Atlantik-star s.r.o.“. V souvislosti s jednáním společnosti „Atlantik-star s.r.o.“ vydala Česká národní banka upozornění dostupné na https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-aktivity-subjektu-vystupujicim-pod-nazvem-Atlantik-star-s.r.o./.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Obchodní firma: ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Sídlo: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 262 18 062
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze
Spisová značka: oddíl B, vložka 7328
Email: depozitar@atlantik.cz
www.atlantik.cz